Image

國小組

 

優等獎  洪O堯  獎金 4000

優等獎  曾O晰  獎金 4000

甲等獎  林O箴  獎金 2000

甲等獎  曹O愷  獎金 2000

甲等獎  陳O捷  獎金 2000

甲等獎  梁O輔  獎金 2000

甲等獎  陳O穎  獎金 2000

甲等獎  陳O箐  獎金 2000

佳作獎  張O言  獎金 1000

佳作獎  陳O瑄  獎金 1000

佳作獎  余O濬  獎金 1000

佳作獎  姚O楹  獎金 1000

佳作獎  詹O綸  獎金 1000

佳作獎  陳O蓁  獎金 1000

佳作獎  林O葵  獎金 1000

佳作獎  陳O克  獎金 1000

佳作獎  陳O祐  獎金 1000

佳作獎  陳O霖  獎金 1000

佳作獎  蔡O珍  獎金 1000

佳作獎  紀O岑  獎金 1000

佳作獎  許O淳  獎金 1000

 

以上獲獎者除獎金外,另頒發獎狀及精美獎品

 

 

國高中(職)組

 

優等獎  江O妃  獎金 4000

優等獎  陳O恩  獎金 4000

優等獎  羅O廷  獎金 4000

優等獎  廖O君  獎金 4000

甲等獎  黃O琪  獎金 2000

甲等獎  郭O涓  獎金 2000

甲等獎  謝O珊  獎金 2000

甲等獎  張O芯  獎金 2000

甲等獎  洪O軒  獎金 2000

甲等獎  陳O勲  獎金 2000

甲等獎  王O瑄  獎金 2000

甲等獎  陳O蓁  獎金 2000

甲等獎  鄧O丞  獎金 2000

甲等獎  謝O真  獎金 2000

佳作獎  陳O昕  獎金 1000

佳作獎  徐O甯  獎金 1000

佳作獎  莊O誼  獎金 1000

佳作獎  徐O欣  獎金 1000

佳作獎  詹O炘  獎金 1000

佳作獎  洪O芹  獎金 1000

 

以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀

 

 

大專院校組

 

優等獎  許O容  獎金 5000

優等獎  蔣O宏  獎金 5000

優等獎  江O嫻  獎金 5000

優等獎  蕭O雯  獎金 5000

甲等獎  王O忻  獎金 3000

甲等獎  呂O倫  獎金 3000

甲等獎  林O瑋  獎金 3000

甲等獎  劉O恩  獎金 3000

甲等獎  侯O宇  獎金 3000

甲等獎  吳O芯  獎金 3000

佳作獎  張O婷  獎金 1500

佳作獎  卓O瑜  獎金 1500

佳作獎  蔡O穗  獎金 1500

佳作獎  楊O恩  獎金 1500

佳作獎  呂O頤  獎金 1500

 

以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀

 

 

教師組

 

特優獎  黃O真  獎金 9000

優等獎  曾O郁  獎金 5000

優等獎  陳O緹  獎金 5000

甲等獎  陳O信  獎金 3000

甲等獎  劉O如  獎金 3000

甲等獎  黃O昕  獎金 3000

佳作獎  徐O霖  獎金 1500

佳作獎  謝O龍  獎金 1500

佳作獎  林O誠  獎金 1500

 

以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀